Vážení návštevníci portálu Regalburger.com, pre skvalitnenie služieb používame súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s používaním týchto súborov.
FAQ

Máte Záujem o Franšízing

Osobné údaje

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením registračného formulára udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Regal Burger s.r.o., Školská 929/42 Drahovce, Slovenská republika, IČO: 47581930 (ďalej tiež len „Spoločnosť“) podľa nižšie uvedených podmienok:


Druh osobných údajov:

• Všetky údaje vyššie vyplnené do Formulára žiadosti o franšízing a ďalej informácie získané o vás z verejne dostupných zdrojov (napr. z obchodného alebo insolvenčného registra alebo sociálnych sietí ako LinkedIn) a ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete v priebehu prípadného výberového konania na kandidáta pre spoluprácu a poskytnutie franšízy Regal Burger s.r.o. (ďalej len „Osobné údaje“).


Účel spracovania Osobných údajov:

• Vyhodnotenie vhodnosti uchádzačov o franšízing pre Regal Burger v SR.


Doba spracovania Osobných údajov:

• Súhlas udeľujete na obdobie výberového konania a 1 rok po jeho ukončení alebo do doby, kým súhlas neodvoláte (odvolanie súhlasu musí byť urobené písomne e-mailom na e-mailovú adresu franchise@regalburger.com alebo zaslané do sídla Spoločnosti). Pokiaľ s Vami bude uzatvorená zmluva o poskytnutí franšízy, budú osobné údaje uložené v našom systéme po celú dobu spolupráce aj stanovenú dobu po jej ukončení v súlade s našimi predpismi a zákonnými archivačnými povinnosťami.


Komu môžeme Osobné údaje odovzdávať:

• dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti hodnotenia kandidátov pre spoluprácu a poskytnutie franšízy a ďalším spoločnostiam zo skupiny Regal Burger s.r.o. zapojeným do procesu hodnotenia kandidátov.


Vaše práva:

Tento súhlas poskytujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Spoločnosti. Na tento účel kontaktujte zástupcu Spoločnosti pre oblasť franšízingu na e-mailovej adrese franchise@regalburger.com alebo odvolanie zašlite písomne na adresu sídla Spoločnosti. Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietky proti spracovávaniu, právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).